ПЕТНАЕСТ МИЛИОНА ЗА РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ ЗГРАДЕ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Покрајинска влада издвојила је 15 милиона динара за припремне радове на изградњи нове зграде Библиотеке Матице српске, у којој ће бити смештена библиотечко-информациона грађа. Библиотека Матице српске – установа културе од националног значаја – већ годинама има проблем са смештајним простором. Постојећи магацини су пуни, а прилив грађе је свакодневан. Изградњом нове зграде с површином од 13.300 квадратних метара, уз постојећи објекат Библиотеке, обезбедио би се адекватан и савремен радни амбијент за несметано обављање делатности Матице српске. На данашњој седници Покрајинска влада је донела решење да се Природно-математичком факултету у Новом Саду усмери 12,5 милиона динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство.