ПЕТНАЕСТ МИЛИОНА ЗА РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ ЗГРАДЕ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

ПЕТНАЕСТ МИЛИОНА ЗА РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ ЗГРАДЕ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Покрајинска влада издвојила је 15 милиона динара за припремне радове на изградњи нове зграде Библиотеке Матице српске, у којој ће бити смештена библиотечко-информациона грађа.

Библиотека Матице српске – установа културе од националног значаја – већ годинама има проблем са смештајним простором. Постојећи магацини су пуни, а прилив грађе је свакодневан. Изградњом нове зграде с површином од 13.300 квадратних метара, уз постојећи објекат Библиотеке, обезбедио би се адекватан и савремен радни амбијент за несметано обављање делатности Матице српске.

На данашњој седници Покрајинска влада је донела решење да се Природно-математичком факултету у Новом Саду усмери 12,5 милиона динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство.