ПОДРШКА АКЦИОНОМ ПЛАНУ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Едукативни семинар под називом „Тржиште органске хране у Војводини – могућност развоја“, који је одржан данас на Пољопривредном факултету у Новом Саду, у организацији ове високообразовне установе и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, имао је циљ да укаже на шансе и значај даљег развоја органске производње у Србији и Војводини, како у погледу природних потенцијала, тако и са становишта исплативости и маркетинга. Покрајински секретар за пољопривреду др Вук Радојевић отворио је скуп истичући да смо сви постали свесни чињенице како се органска производња посебно намеће као алтернатива конвенционалној пољопривредној производњи на малим газдинствима. „С обзиром на то да су мала и средња пољопривредна газдинства у фокусу рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, сматрали смо да је неопходно било додатно финансијски подржати произвођаче органске хране. По формирању ове Покрајинске владе знатно смо повећали износ средстава намењен субвенционисању сертификације органске производње, али смо по први пут увели и субвенције за набавку специјализовене прикључне механизације. По том основу смо у 2018. години потписали 26 уговора за сертификацију и 15 уговора за набавку прикључне механизације. Подигли смо ниво субвенција 80 одсто за сертификацију, а за набавку специјализоване механизације 70 одсто од укупне вредности. Ове године смо такође издвојили знатна средства за те намене. Управо обрађујемо пристигле пријаве за 2019. годину. Имамо укупно 49 заинтересованих пољопривредних произвођача и ускоро ћемо потписати и овогодишње уговоре“, нагласио је Радојевић истичући да је уверен да додатна финансијска средстава представљају прави модел подршке произвођачима органске хране. Он је истакао да Секретаријат подржава и одржавање едукативних семинара, образовање пољопривредника и ширење информација о неопходности додатних улагања у органску производњу. „За наредни период ми смо определили финансијска средства за израду Акционог плана развоја органске пољопривреде на територији АП Војводине, где ће бити укључени сви релевантни фактори – представници струке и науке, асоцијације и референтна удружења органских пољопривредних произвођача. Све њих неопходно је укључити како бисмо дошли до једног адекватног документа, који ће и нама олакшати рад у погледу доношења мера аграрне политике, дакле – како да их унапредимо у наредном периоду“, истакао је Радојевић указавши на то да ће овај документ послужити као добар основ за даљи развој органске пољопривредне производње на територији АП Војводине. Секретар се осврнуо и на органску производњу у контексту руралног развоја, истичући да то треба да допринесе већем профиту самих пољопривредних произвођача с једне стране, а истовремено и подстицању сеоског туризма као у развијеним земљама Европске уније. То би, према Радојевићевим речима, за произвођаче био још један мотив и додатни профит, односно омогућило би им да своје производе продају по вишим ценама „са свог кућног прага“. Он је такође указао на неопходност удруживања пољопривредних произвођача, јер само тако могу бити конкурентни на домаћем и страном тржишту. Представницима агрономске струке, произвођачима органске хране и студентима Пљопривредног факултета обратио се и руководилац пројекта проф. др Бранислав Влаховић. Говорећи о стању руралног туризма у Србији, посебно у АП Војводини, он је истакао да органски произвођачи поседују одређено знање у технологији производње, али да ипак треба да добију више информација из области маркетинга како би задовољили и захтеве у погледу дизајна и квалитета амбалаже, промоције и начина дистрибуције својих производа. Професор Влаховић је рекао да се тржиште органске хране изразито развија у свету. Препоруке за наше тржиште су да треба повећати производњу органске хране у Војводини и Србији генерално, да се мора водити рачуна о томе да се органска храна брендира, да се обрати пажња на потребе потрошача и да се нађу најбољи канали за дистрибуцију.