Покрајина 2017. подржала учешће у суфинансирању пројеката из фондова ЕУ са 200 милиона динара

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић уручила је данас 74 уговора корисницима, који су остварили право на бесповратна средства у оквиру другог овогодишњег конкурса ресорног секретаријата за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније. Вредност ових уговора износи 126,8 милиона динара. Додела средстава на овом конкурсу има за циљ обезбеђивање финансијске подршке свим корисницима, било да је реч о приватном или јавном сектору, који користе средства из доступних фондова Европске уније, како би се повукла већа средства на територију АП Војводине, а њени корисници испунили међународне обавезе Републике Србије према Европској унији као донатору. Ресорна секретарка Јовановић подсетила је уочи доделе уговора да је Покрајински секретаријат за финансије за ову намену издвојио укупно 200 милиона динара у 2017. години. Она је навела да је на основу првог конкурса за прву половину године, за ову намену додељено већ 48 уговора. „Ми можемо с поносом да кажемо да су сва планирана средства и утрошена за намену за коју су била планирана, и да је Покрајински секретаријат за финансије у 2017. години закључио укупно 122 уговора. Додела средстава у 2017. години је значајна, јер је закључен највећи број уговора и додељен је највиши износ средстава, од када је Покрајински секретаријат за финансије почео са реализацијом ове конкурсне активности, а то је од 2012. године“, истакла је покрајинска секретарка за финансије. Како је навела, поводом завршетка ове активности у 2017. години, Секретаријат је представницима привреде, локалних самоуправа, Универзитета и свима који су конкурисали за ова средства, помогао одговарајућим средствима у оквиру њихове обавезе учешћа у суфинансирању међународних пројеката. Највећи део средстава, у оквиру 14 уговора, припао је локалним самоуправама, што је према речима ресорне секретарке у складу са развојном политиком и намером да се посебно помогне неразвијенијим општинама да добију могућност учешћа у пројектима, за које имају средства од ЕУ. Као другог најзначајнијег корисника ових средстава, секретарка Јовановић је навела факултете Универзитета у Новом Саду, са 26 потписаних уговора. Уговори за бесповратна средства на овом конкурсу додељени су још и невладиним организацијама, установама у области здравства и социјалне заштите, регионалним развојним агенцијама, јавним предузећима, те микро, малим и средњим привредним друштвима.

Ostavite odgovor