ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЋЕ ПОШТОВАТИ ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ СУДА КОЈУ ОЧЕКУЈЕ

На седници Покрајинске владе одржаној 10. јула ове године на предлог Комисије за избор директора донето је решење да се за директора Јавног предузећа „Војводинашуме” Петроварадин на период од четири године именује Роланд Кокаи, мастер економиста, који је именован након спроведеног јавног конкурса по истеку четворогодишњег мандата досадашње директорице Марте Такач, која је ову функцију обављала 14 година. Покрајинска влада донела је одлуку о именовању новог директора након окончања конкурса. Виши суд у Новом Саду је на основу жалбе Марте Такач донео привремену меру која налаже да се застане са поступком одлучивања иако је поступак већ био окончан осам дана раније. Покрајинска влада је одговорила на тужбу и изјавила жалбу на привремену меру Вишег суда другостепеном Апелационом суду, сматрајући да је у целости спроведена законска процедура за именовање директора која је дефинисана Законом о јавним предузећима. Апелациони суд се до данашњег дана није изјаснио о поднетој жалби, те је на основу свих наведених чињеница нови директор данас ступио на дужност.