ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА 8,3 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УГРАДЊУ ЛИФТА ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ЗГРАДИ БАНОВИНЕ

Први пут, 80 година од изградње данашње зграде Покрајинске владе, уграђен је лифт за особе са посебним потребама, чиме им је омогућен приступ свим просторијама и спратовима. Радови су, поред набавке и уградње комплетног лифтовског постројења, подразумевали претходно пробијање лифтовског окна од сутерена до трећег спрата, пробијање улаза у лифтове на свакој етажи и обимне радове на прилазима лифту. Из покрајинског буџета за ове радове издвојено је 8,3 милиона динара. Покрајинска влада претходно je обезбедила и шест милиона динара за уградњу теретно-инвалидског лифта и подизне платформе у згради Скупштине АП Војводине који су у функцији годину дана.