ПОЛАГАЊE ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз и познавањa Града Новог Сада обавештава кандидате да ће писмени део испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз и o познавању Града Новог Сада бити одржан 15. јула 2019. године, а усмени део испита 17. јула 2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада у Улици Жарка Зрењанина бр. 2 у Новом Саду, оба у 14.00 часова.            Обавештење и обрасце захтева за полагање испита кандидати могу преузети на писарници Градске куће, Трг слободе бр. 1. као и са сајта Града Новог Сада www.novisad.rs (документи Градске управе за саобраћај и путеве). Литературу за припремање испита кандидати такође могу преузети на www.novisad.rs из докумената Градске управе за саобраћај и путеве. На испит је неопходно понети личну карту.