POMOĆ DETETU U DONJIM PETROVCIMA I POSETA ROMSKOM NASELJU – AZUTIPE E ČAVRESKE ANDE DONJI PETROVCI THAJ NAĆIPE ANDE ROMANE CARE

Humanitarno udruženje ,,Lek za dušu“ iz Bačkog Gradišta  je  danas donirala invalidska kolica za romsko dete u Donjim Petrovcima. Kolica je uručila Živana Živanović ispred Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje propise upravu i nacionalne manjine i članica izvršnog odbora nacionalnog saveta Roma. Dodeli kolica je prisustvovala Danijela Tadić romska kordinatorka u opštini Ruma i članica nacionalnog saveta i odbora za službenu upotrebu jezika i pisma koja se i u ime porodice obratila za pomoć,  Jelena Jovanoviž  pokrajinska poslanica i članica nacionalnog saveta Roma. Takođe obiđeno je romsko naselje u Donjim Petrovcima i razgovarano sa ziteljima romskog naselja o aktivnostima Lokalnog akcionog plana za Rome gde su žitelji opštine Ruma zahvalili opstini koja čini ogromne napore kako bi se poboljšao polozaj romske zajednice. Humanitarna ćidipe drab palav ,,Ilo katar’’ o Bačko Gradište ando kurko dija e kolice jećhje čhavreske ande Donji Petrovci. Kolice dija Živana Živanović andav pokrajinako sekretarijato palav sićope thaj nacionalni minoritetuja thaj manušnji katar o nacionalno konsili Romengo. Khote sas vi e Danijela Tadić romani kordinatorka andaj e  Ruma saji si vi ando nacionalno konsili Romengo thaj vi Jelena Jovanović  pokrajinaći poslanica thaj vi voj si ando nacionalno konsili e Romengo. Dine svato vi e manušenca saje trajin ande romane care palav akciono plano katar e Roma saje naisarde e gavermentoske andaj Ruma saje ćeren but anglunipe te avol e Romenđe majlačhe thejara.