ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ У ВОЈВОДИНИ ЗА НАБАВКУ ЕНЕРГЕНАТА

Покрајинска влада издвојила је 50 милиона динара за набавку енергената за социјално угрожено становништво на територији АП Војводине. Овом мером подршке биће обухваћено 3.330 најугроженијих домаћинстава, која ће добити ваучере од 15.000 динара, које ће моћи да искористе за плаћање рачуна или за рефундацију трошкова за куповину огревног дрвета, угља, пелета или мазута. Помоћ ће бити упућена општинама које не могу самостално да обезбеде средства за помоћ социјално најугроженијим грађанима, који због високе цене енергената нису у могућности да превазиђу потешкоће у вези с набавком огрева пред предстојећу зиму. Општине којима ће бити упућена помоћ су: Бела Црква, Ковин, Алибунар, Пландиште, Нови Бечеј, Сечањ, Житиште, Нова Црња, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента, Ада, Чока, Мали Иђош, Апатин, Бач и Врбас. Субвенције ће бити реализоване према критеријумима и приоритетима које ће дефинисати центри за социјални рад у тим општинама. Покрајинска влада задужила је и Дирекцију за робне резерве АП Војводине да локалним самоуправама у  АП Војводини испоручи 35.000 пакета помоћи у храни и средствима за хигијену за социјално угрожено становништво. Помоћ у укупној вредности од 85 милиона динара биће упућена у 32 општине у Војводини. На данашњој седници донето је решење да се Дому за децу ометену у развоју „Колевка” у Суботици усмери 19,7 милиона динара за набавку недостајуће опреме – минибуса са инвалидном рампом, опреме за кухињу, кревета.