POSETA RADIONICI ZA IZRADU PROIZVODA OD ČOKOLADE

Dana 30.09 2019. Zamenik sekretara za privredu Pavle Počuč, posetio je domaću radionicu za izradu proizvoda od čokolade „Chocolatera Jelena“ u Novom Sadu. „Pokrajinski sekretarijat za privredu i Vlada Apv poseban akcenat stavljaju na podršku ženskom preduzetništvu, ekonomskom osnaživanju žena preduzetnica i negovanju starih zanata u našoj pokrajini. Putem naših konkursa i ovaj poslovni poduhvat mlade preduzetnice je dobio bespovratna sredstva za nabavku opreme i u potpunost opravdao podršku i svoju namenu.