Postaviti upozorenja o obrušavanju snega i ledenica

S obzirom na to da nas očekuje povećanje temperature i naglo topljenje snega i leda, apeluje se na građane da postave upozorenja o mogućem urušavanju snega i leda sa krovova zgrada. Na osnovu odredaba Odluke o uređenju Grada,  preduzeća, ustanove i druga pravna lica i preduzetnici dužni su da uklanjaju sneg i led sa trotoara i prilaznih puteva. Takođe, moraju ukloniti sneg i led sa krova objekta, ako on predstavlja opasnost za prolaznike i sam objekat. Isto se odnosi i na stambenu zajednicu, odnosno vlasnike i zakupce. Kada čišćenje krovova nije moguće, građani moraju blagovremeno postaviti upozorenja kako bi prolaznici obilazili rizične delove trotoara. Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalni inspektori imaju zakonsku obavezu da provere da li se ova odredba poštuje i da, po potrebi, pokrenu prekršajni postupak.

Ostavite odgovor