ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ И ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

У Новом Саду је дана 07.12.2021. године потписан Протокол о сарадњи између Развојног фонда Војводине и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Директор Развојног фонда Војводине Горан Савић и директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић потписали су Протокол о сарадњи, који је основ за удруживање капацитета и напора ове две покрајинске институције у циљу унапређења институционалних капацитета сагласно потребама европских интеграција, као и креирања подстицајних механизама за подршку учешћа корисника са територије АП Војводине у развојним програмима Европске уније.. С обзиром да је пољопривреда препозната као један од покретача регионалног развоја, а АП Војводина као типичан пољопривредни регион, у новој финансијској перпсективи 2021-2027, Покрајинска влада је препознала могућности у оквиру мере 6, ИПАРД III програма Европске уније и ставила акцент на припреми и креирању оквира и ефикасних мера подршке за успешну апсорбцију средстава од стране јединица локалне самоуправе из АП Војводине у оквиру ове мере. У наредном периоду очекује се акредитација и усвајање програма Инструмента за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2021-2027- ИПАРД III. Новина у ИПАРД III програму јесте Мера 6 – Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. Корисници Мере 6 ће имати могућност да остваре повраћај од 100% прихватљивих трошкова инвестиције. Како ће мера заживети од 2023. године, а у циљу максималне апсорпције предвиђених бесповратних средстава, једнице локалне самоуправе, односно месне заједнице на територији АП Војводине, имају довољно времена да сагледају тренутно стање у погледу спремности пројектне документације за аплицирање са циљем унапређења руралне јавне инфрастурктуре, а што је један од приоритета за већину градова и општина у Војводини. Покрајинска влада, Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине заједно раде на припреми подстицајних мера и пружања одговарајуће подршке градовима и општинама на територији АП Војводине које ће стајати на располагању у оквиру ИПАРД III програма у циљу максималне искоришћености средстава која ће стајати на располагању у програмском периоду 2021-2027.