ПОТПИСАН РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, за период од 2019-2028. године, потписан је данас у Градској кући на седници Међуопштинске радне групе за управљање отпадом, којом је председавала чланица Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине и председница Међуопштинске радне групе Мира Раденовић. Регионални план потписали су, испред Града Новог Сада, председник Скупштине града Здравко Јелушић, као и председници општина чланица Међуопштинске радне групе. Регионални план управљања отпадом представља документ којим се успоставла управљање отпадом на нивоу региона, а у складу са националном Стратегијом управљања отпадом. Овај план, за чланице Региона, представља наставак стратешког приступа усвојеног у Регионалном плану из 2012. године и резултат је читавог низа активности које су покренуте ради решавања питања поступања са отпадом и успостављања Регионалног центра за управљање отпадом. Циљ плана, како је прецизирано, је успостављање дугорочно одрживог регионалног система управљања отпадом на начин који има минималан утицај на животну средину и здравље људи, користећи савремене принципе управљања отпадом, превенцију настајања, поновно коришћење и рециклажу, потом третман отпада и одлагање остатка, као и подизање свести о питањима управљања отпадом. Развијањем Регионалног плана управљања отпадом одредиће се приоритети и стратешки оквир за поступање и третман отпада који је у складу са националним и прописима Европске уније за управљање отпадом и Стратегијом управљања отпадом Републике Србије и у складу са Регионалним планом усвојеним 2012. године.