ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На Технолошком факултету Нови Сад је, 26. октобра 2021. године, свечано потписан Меморандум о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, и Универзитета у Новом Саду, Технолошког факултета Нови Сад, у оквиру пројекта ,,BUILDING ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM – STUDENT ENTREPRENEURSHIP BEYOND BORDERS“, са акронимом „BEE-STUDENT“. Овај пројекат се спроводи у оквиру Interreg IPA CBC програма прекограничне сарадње између Мађарске и Републике Србије, а реализује у сарадњи Технолошког факултета Нови Сад и Приврeднe кoмoрe жупаније Чoнгрaд, са седиштем у Сегедину. Меморандум су потписали Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, и декан Технолошког факултета Нови Сад, проф. др Биљана Пајин. Основна идеја пројекта је успостављање Студентског центра за иновације, трансфер и предузетништво у области прехрамбеног инжењерства, „SCITE–FOOD“.