POZIV – AHARIPE

Upućen je još jedan poziv za drugi upisni rok na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu, na kojoj već deset godina obrazuju se vaspitači na romskom jeziku iz cele Srbije. Svake godine obezbeđeno je deset budžetskih mesta, a Kancelarija za inkluziju Roma u Novom Sadu obezbeđuje studentima i skromnu stipendiju kojom plaćaju smeštaj i ishranu u studentskom domu.  Školske 2019/20. godine u junskom roku upisano je četiri studentkinje, tako da je ostalo još šest budžetskih mesta za drugi septembarski rok. Prijave za drugi upisni rok mogu se predate 2 i 3 septembra, a upis je 5 septembra 2019. godine. Uslov za upis je stečen četvrti stepen stručne spreme i elementarno poznavanje romskog jezika. Za sve dodatne informacije, možete pozvati dr Mariju Aleksandrović, na broj telefona: 060/3919722 ili posetiti link škole: https://www.uskolavrsac.edu.rs/konkurs-za-upis-studenata-7/ Za vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić    Bičhaldo si majjekh akharipe pe Vuči škola strukovne studijengo pala vaspitača „Migajlo Palov“ ando Vršco, pe savi maj deš brš sićon e vaspitača pe rromani čhib andar e intrego Srbija. Sa jekh brš den pes deš bi počinimaske thana, a Kancelarija pala inkluzija Rromengi andar Novi Sad del e studentonen vi stipendija savjasa poćinen o bešipe thaj o habe ando studentsko kher. Školsko 2019/20. brš ando junsko roko ramosardo si štar sudenkinje, gajda kaj ačhilo maj šov bi poćinimaske thana palo septembarsko roko. Prijave palo dujto ramorarimasko rook šaj den 2 thaj 3 septembri, a o ramosaripe si 5 septembri 2019. brš. Šaj ramosaren pes kola saven si štarto vučipe stručne školako thaj pindžaripe rromane čhibako. Pala sa majbut, šaj akharen dr Marija Aleksandrović, po đindo telefonosko: 060/3919722 jal džan po linko školako: https://www.uskolavrsac.edu.rs/konkurs-za-upis-studenata-7/ Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić