Предавање др Александре Колаковић на тему „Француски културни утицаји међу Србима ван Србије на почетку 20. века“ на Јутјуб каналу КЦНС

Предавање др Александре Колаковић на тему „Француски културни утицаји међу Србима ван Србије на почетку 20. века“ можете погледати (25. 8. 2021) на нашем Јутјуб каналу.

Политички и економски чиниоци поткрепљивали су продор француског утицаја у Србију почетком 20. века и, истовремено, јачали међусобну културну сарадњу која је допринела све чвршћој вези између ове две земље.

Појединци који су се истакли у овом периоду својим делањем и утицајем у српској култури, пренели су француски модел у више слојеве српског друштва. Уобичајено је било познавање француског језика, био је видљив утицај француске моде, а књижевност поменутог говорног подручја била је редовна литература.

Боград поповић и Јован Скерлић неретко су својим књижевним радом, али и уређивачком политиком у „Српском књижевном гласнику“, утицали на прихватање утицаја Француске у Србији.

Временом је прихватање француског културног модела брисало трагове дугогодишњег турског утицаја наталоженог у српском народу. Томе је допринело и слање српских студената у европске, а првенствено француске школе и на факултете, који су се након студија враћали у своју земљу ширећи утицај западњачке културе.