Предавање др Бориса Стојковског на тему „Жене у средњем веку: Западна Европа до 1000. годинеˮ на Јутјуб каналу КЦНС

Предавање др Бориса Стојковског на тему „Жене у средњем веку: Западна Европа до 1000. годинеˮ (14. 09. 2022) можете погледати на нашем Јутјуб каналу. Трибина о женама у раном средњем веку логичан је наставак раније отпочетог својеврсног циклуса предавања др Бориса Стојковског на ову тему. Рани средњи век бележи мањи број историјских извора, али свакако релевантних и довољних за извођење неких закључака о положају жене у овом важном прелазном периоду, како истиче др Стојковски. Позно Римско царство оставило је трагове о женама из различитих друштвених миљеа, почев од владарки па све до жена „из народаˮ, док се назире и снажан утицај старог века на примеру односа према робињама и проституткама. Тако је Тертулијаново питање quid est mulier? врло симболично и упутно. На овим темељима зачета је доминантна амбивалентна представа жене раног хришћанства, која варира од њене екстремне маргинализације до уважавања извесних образаца и тражења праузора хришћанских женских врлина. Др Стојковски у широком луку представља индикаторе специфичног положаја жене у раном средњем веку, посежући за конкретним примерима и историјским изворима. Посебна пажња посвећена је питању монаштва, које је умногоме одредило и потоњу слику жене, али и законодавства, у ком се могу пронаћи речити примери из свакодневног живота (о чему сведочи и посебно истакнут Салијски законик). На овој трибини скицирани су „портретиˮ великих жена, оних које долазе из различитих историјских, друштвених, културних контекста, а то су Гала Плацидија, Света Клотилда, Амаласунта, Хилда од Витбија, Света Радегунда и Дуода. Поред предочавања неких хагиографских трагова, тамо где су они познати, др Стојковски наглашава допринос и положај ових жена у срединама из којих су потекле, док указује и на бројна сведочанства о њиховој вредности и улози до данас.