Предавање др Милоша Савина „Политичке фракције унутар српског покрета у Војводини 1848/9“ на Јутјуб каналу КЦНС

Предавање историчара др Милоша Савина на тему „Политичке фракције унутар српског покрета у Војводини 1848/9” (31. 8. 2023) можете погледати на нашем Јутјуб каналу. Када говоримо о Револуцији 1848/9 најчешће се мисли на политичка превирања у Француској,  на укидање обновљене Монархије, на стварање Друге републике и на све оно што се десило у периоду од фебруара 1848. до јуна 1849. године на подручју Француске. Међутим, то је најчешћа перцепција, европски пламен обухватио је целу Европу, самим тим и део јужнословенске територије у оквиру Хабзбуршке монархије. Ова револуција, истиче Савин, није једнозначна, не можемо је именовати једним догађајем – то је била радничка револуција, борба за права радника пролетеријата и радничке класе, до националних сукоба и борбе за укидање феудалних односа. Она се још назива и Пролеће народа и Буђење нација што указује на романтизовано стварање националне свести и националног уједињења. Савин наглашава да је револуција била и национална и грађанска. Грађани који су успели да стекну одређени капитал кренули су у револуционарни процес како би створили један грађанко-либерални елемент. Револуција је била и национална из разлога што су народи, попут Мађара, Хрвата и Срба, тражили своја територијална заокруживања и свако се залагао за слободу коју му припада.