Предавање Милорада Вукашиновића на тему „Од Мекиндера до Вимера“ на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање Милорада Вукашиновића на тему „Од Мекиндера до Вимера“ можете погледати (25. 05. 2021) на Jутјуб каналу КЦНС.

Идеја предавача Милорада Вукашиновића, уваженог новинара и публицисте, је да на овом предавању да одговор на три круцијална питања, а то су: питање Мекиндерових геополитичких теорија, који је у свом огледу под називом Географска осовина историје на неки начин предвидео садржај двадесетог века на самом његовом почетку, питање формирања Југославије и Мекиндерова интерпретација поменутог и последње, али не и мање важно питање, а то је зашто је деведесетих година двадесетог века упоредо са процесима разбијања Југославије донета одлука о трајном искључењу Србије из европског развоја.

Наиме, у горепоменутом есеју, Мекиндер указује на дуализам копно – море констатујући да је континентални положај стратешки повољнији за једну државу у односу на поморски положај. У складу с тим, овај знаменити географ и политичар Русију посматра као Средишњу земљу или срце света, а био је свестан и проблематике немачке централности. Више о његовим теоријама, као и њиховој примени у данашњем времену, погледајте на снимку испод.