Предавање политичког аналитичара Лазара Слепчева на тему „Апсолутизам новог века“ можете погледати на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање Лазара Слепчева, политичког аналитичара, на тему „Апсолутизам новог века“  (31. 07. 2020.)  може се погледати на званичном Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.

Политички аналитичар и филозоф Лазар Слепчев започео је предавање општим погледом на појам апсолутне монархије. Међутим, када је реч о њеном дефинисању настајали су проблеми због тога што термин апсолутизма у то време није постојао, али и због неслагања око периода када је апсолутизам био активан модел владања. Узевши то у обзир, Слепчев даје следећу дефиницију: „У најопштијем смислу ми можемо рећи да је апсолутизам нововековна аутократска монархија у којој је ауторитет владара апсолутан и независан од сталешке и народне контроле.“ Такође, предавач је нагласио да се апсолутизам мора посматрати у појединачним случајевима због различитих државних карактеристика. Као доминантан облик апсолутизма, Слепчев издваја просветитељски апсолутизам, а додао је и да су често апсолутистичке монархије рушене револуцијама.

Предавач је у наставку дао кратак ретроспективни преглед најбитнијих дешавања кроз развој британског система и друштвеног уређења, а потом је појаснио да је у Енглеској био заступљен  цезаропапистички модел пошто је одвајањем англиканске цркве владар био и црквени великодостојник. Као крај апсолутистичке монархије у Енглеској наводи Славну револуцију којом краљева власт постаје ограничена. Након овог догађаја ова земља бива усмерена ка балансу између краљеве и парламентарне политичке моћи. Сам крај апсолутизма донео је потребу за новим пословима, као што су поморство и трговина. На самом крају, Слепчев је најавио следеће предавање на ком ће бити приказана  апсолутистичка монархија на примеру Шпаније и Француске.