Предавање проф. др Владимира Павићевића на тему „Како до кохезије српског друштва?“ на Јутјуб каналу КЦНС

Предавање проф. др Владимира Павићевића на тему „Како до кохезије српског друштва?“ (15. 4. 2024) можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.

Када се погледа стање у друштву и политичка ситуација, примећује предавач, на снази је једна врста подељености око највећег броја питања, како оних која су мање важна, тако и око оних круцијалних. Павићевић апострофира да данас постоји оправдана потреба за снажењем кохезије друштва и премошћавањем оних дубинских подела и на том путу предочава две велике теме, два пута.

„Људи се међусобно разликују према идејама и мишљењима која заступају. Кроз суочавање тих идеја и ставова долази до прогреса. Међутим, проблем се јавља када плуралност, која је природна појава и насушна потреба, прерасте у такву врсту подељености да се у једном друштву не може говорити ни о базичном консензусу. Србија данас није у тој фази, али постоји једна врста дубинске подељености“, рекао је Павићевић.

Како премостити те поделе тема је овомесечног предавања. Две су тачке око којих може да се гради додатна кохезија српског друштва. Прва тачка је Косово и Метохија, то јест оживљавање косовско-видовданског мита. Друга тачка, друга велика тема је српска просвета. Павићевић у свом предавању инсистира на доситејевским искорацима у просвети као сигурном путу ка додатној кохезији друштва у Србији.