Predstavljanje muzike kompozitora Ivane Vojnović i Svetozara Nešića 10. oktobra u KCNS

Ciklus Novi zvučni prostori    

Predstavljanje muzike kompozitora

IVANE VOJNOVIĆ  SVETOZARA NEŠIĆA

KCNS, klub „Tribina mladih“, u 19:30

U č e s t v u j u :

Christoph Jahn, violončelo

Milica Svirac, violončelo

Marina Rajnović – Babović, klavir

Milica Ćosić, klavir

Duško Švonja, klavir

Radoslava Vorgić Žuržovan, sopran

Miroslav Popović, klavir

Moderator :

Danijela Kličković

Ulaz je slobodan, dobro došli!

Foto: Aleksandar Uzelac i Dragan Ilić

P R O G R A M

SVETOZAR NEŠIĆ

Propis 45, za sopran i preparirani klavir

Radoslava Vorgić, sopran; Miroslav Popović, klavirDragan Ilić, stihovi

IVANA VOJNOVIĆ

Minijature za klavir četvororučno

largo – vivo – largo

 grave

 vivace

 lento

 allegretto

 pesante

 presto

Milica Ćosić, klavirDuško Švonja, klavir

 

SVETOZAR NEŠIĆ

„Tektonika“, za violončelo, solo

Milica Svirac, violončelo

IVANA VOJNOVIĆ

„U spomen Mesijanu“, sonata za violončelo i klavir

allegro

largo

presto

Christoph JahnviolončeloMarina Rajnović – Babović, klavir

  Ivana Vojnović rođena je u Novom Sadu 1967. godine. Završila nižu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“, klavirski odsek. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za kompoziciju u klasi prof. Dušana Radića. Magistrirala na FMU Beograd, na Katedri za muzičku teoriju i analizu, pod mentorstvom prof. Mirjane Živković i prof. Svetislava Božića. Boravila na jednogodišnjem stručnom usavršavanju u Atini iz oblasti vizantijske muzike. Učestvovala na više naučnih skupova iz oblasti muzičke teorije i analize, i objavljivala radove u stručnim časopisima. Komponovala muziku različitih žanrova – solističko-instrumentalnu, vokalnu, kamernu, koncertantnu, orkestarsku i opersku. Dela su joj izvođena u zemlji i inostranstvu. Svetozar Nešić (1982), novosadski kompozitor koji posle zavšenih redovnih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu nastavlja usavršavanje na univerzitetima u Austriji, gde 2018. završava postiplomski program kod profesora Rajnharda Kargera na Univerzitetu u Beču (MDW), a zatim isti program upisuje u klasi profesora Klausa Langa na Univerzitetu u Gracu (KUG). Piše za različite sastave, a poslednjih godina posebno posvećuje pažnju četvrt-tonskoj muzici. Sarađivao je sa većinom istaknutih sastava u Novom Sadu, kao i sa muzičarima iz Beograda i Beča, a njegove kompozicije su, osim u Srbiji, izvođene i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, kao i u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Finskoj, Jermeniji, Malti i Južnoj Koreji. Osnivač je prvog (anti)festivala za savremenu muziku u Novom Sadu „2K+“, koji od 2015. godine intenzivno promoviše muziku 21. veka.