ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА „ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ДЕГРАДИРАНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КАО ПОДРШКЕ ЕНЕРГЕТСКОЈ ОДРЖИВОСТИ И ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАНЈУ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ“

У Привредној комори Војводине представљен је пројекат „ Иницијатива за одрживо земљиште, средства за живот и енергију за Србију“. Пројeкат  је подржан од стране  Аустријске развојне агенције  – АДА, а имплементира се од стране Е3 International и ЦИФОР ( Центра за међународно истраживање у шумарству) и ИЦРАФ( Институт за светско агрошумарство). Секретар Удружења индустрије  Привредне коморе Војводине Зоран Трповски истако је да су овакве инцијативе важне јер ћемо уколико не будемо сами производили неопходну зелену енергију морати да је купујемо. Као домаћин скупа Трповски је истакао да је Привредна комора Војводине отворена за  представљање оваквих  и сличних пројеката који су значајни за све а могу много да допринесу развоју малих средина . Предтстављању иницијативе присуствовали су и г. Кристофер Мартиус, дир.  ЦИФОР( Немачка ) као и г. Дитмар Стојан из  институције  ИЦРАФ.   Компаније које они престављају су водеће светске истраживачке   институције за шумарство и агрошумарство , са вишедецијким искуством у земљама глобалног југа и недавно основаном канцеларијом у Бону. Душан Јовић, директор представништва Е 3 International у Србији истакао је да је пројекат покренут у сарадњи са Покрајинском Владом . Циљ иницијативе према његовим речима је да до 2030. године катализује приватна и јавна улагања у брзорастуће одрживе дрвне биоенергетске усеве и друга решења за обновљиве изворе енергије на деградираном земљишту. Широм Србије постоји 1, 6 милиона хектара деградираног пољопривредног земљишта. Отприлике петина тог земљишта могла би да задовољи већи део потреба за грајањем у Србији  и неке од њених потреба за елекртичном енергијом поручено је са скупа у Привредној комори Војводине којој су присуствовали представници привредних субјеката заинтересованих за ову иницијативу.