Представљен програм Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењен особама са инвалидитетом

Програм и подстицајне мере Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењени особама са инвалидитетом и другим осетљивим социјалним категоријама, представљени су у оквиру округлог стола са темом „Специфичности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом“. У име организатора скупа присутнима се обратио заменик покрајинског секретара мр Павле Почуч. ,,У складу са вишегодишњом праксом, обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, наш Секретаријат организује и окупља све релевантне субјекте на пољу запошљавања особа са инвалидитетом, професионалне рехабилитације и оне који се активно баве унапређењем свеопштег положаја ових лица. Неопходно је да се чује њихов глас, са којим се проблемима сусрећу, да се истакну њихови даљи планови, како би се ојачала непосредна заједничка сарадња“, рекао је Почуч и додао да је Секретаријат определио средства предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом путем јавних позива, као и да је активно учествовао у организацији едукација којима се афирмисао овакав вид социјално одговорног предузетништва. Покрајински секретријат за привреду и туризам у 2107. години, по први пут, расписао је и наменски јавни конкурс за приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и то за набавку машина, опреме, адаптацију пословног амбијента, набавку репроматеријала и унапређивање пословања. За наведене намене, опредељена су бесповратна средства од 12.5 милиона динара, са учешћем предузећа од 50 одсто од вредности добара или услуге. У АП Војводини, од шеснаест предузећа са овим статусом, четрнаест је у приватном власништву, а чак пет је основано у последње три године. Само на територији покрајине, ова предузећа укупно запошљавају 716 особа, од чега је 473 особе са инвалидитетом, што је 66 одсто укупно запослених лица. Друштвено или социјално предузетништво представља модел развоја, који је довољно флексибилан и креативан, суптилан и инклузиван, стога је препорука свих актера данашњег скупа заједничко разматрање, промоција и планирање, јер овај вид предузетништва представља ,,алат“ социјалне економије који штеди новац, а доприноси развоју привреде и друштва. Округлом столу су присуствовали и помоћници покрајинског секретара Катица Узелац и Бранислав Бандић, са сарадницима.

Ostavite odgovor