ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ГЕОПОРТАЛА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА АП ВОЈВОДИНЕ

У Покрајинској влади данас је одржана презентација Геопортала просторних података АП Војводине, који представља платформу са просторним подацима регионалног нивоа, једину тог типа у земљама у окружењу. Овај портал је део географског информационог система (ГИС) и представља важан елеменат Националне инфраструктуре геопросторних података. Према речима покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Владимира Галића, Геопортал просторних података је у складу са европском INSPIRE иницијативом о повезивању и размени просторних података у једну одрживу целину. Овај пројекат је, такође, у складу са европском директивом и саставни је део поглавља 27 које је, с аспекта форме приступања Србије Европској унији, за нас веома значајно. „Полазећи од тога, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је 2017. реализовао пројекат Геопортал. У 2018. години потписали смо споразум са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, затим са Заводом за урбанизам Војводине, Покрајинским заводом за заштиту природе, „Војводинашумама“ и „Водама Војводине“. Данас ћемо потписати споразум, према коме ће овом Геопорталу приступити Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај“, изјавио је Владимир Галић и позвао и друге институције у Војводини да се укључе. Галић је поручио да овај пројекат има посебан значаја зато што нас усмерава напред, што ће нам омогућити да једним „кликом“ добијемо податке који су нам битни у областима друштвеног живота у којима радимо. „И са аспекта животне средине Геопортал је значајан, зато што ћемо путем њега знати на којим локацијама је какво стање ваздуха, воде, земљишта. Моћи ћемо сутра, уз развој технологија, да путем мобилних телефона пријавимо, на пример, постојање дивљих сметлишта, као и да добијемо олакшан приступ информацијама о животној средини“, појаснио је Галић. Даљи развој Геопортала на покрајинском нивоу са пуним капацитетом ће омогућити да се просторни подаци које поседују покрајински секретаријати, јавна предузећа и заводи лако повежу и размењују путем одговарајућих сервиса и на тај начин, међусобно повезани и стандардизовани, буду доступни крајњим корисницима у свакодневном раду у циљу израде стратешких и планских докумената. У једном делу, Геопортал ће бити доступан и широј јавности.