Prevencijom protiv trgovine ljudima

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji je obeležen u sredu, 18. oktobra, Crveni krst Novi Bečej je danas u Srednjoj školi u Novom Bečeju organizovao predavanje i radionicu upravo na ovu važnu temu. O trgovini ljudima i borbi protiv iste srednjoškolcima je pričala Dunja Svirčev, saradnica Crvenog krsta Novi Bečej i ovlačćeni predavač za ovu temu: „Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima ove godine se obeležavao pod sloganom „Ne posmatraj, reaguj! Ljudska bića nemaju cenu!“. Tim povodom smo za učenike 1. razreda Srednje škole u Novom Bečeju organizovali predavanje upravo na ovu temu, jer smatramo da je prevencija najbitniji faktor i uticaj na to da se broj žrtava trgovine ljudima smanji.“
Novi Bečej
Srednjoškolci su imali priliku da najpre čuju osnovne informacije o Crvenom krstu i njegovom nastajanju, ali i da se upute u to na koje sve načine žrtve dospevaju u takozvani lanac trgovine ljudima, koje su njegove faze, na koje načine se iz njih izlazi i kroz koje poteškoće žrtve prolaze tokom tih procesa. „Statistika je pokazala da je trgovina ljudima veliki problem u zemljama koje su u tranziciji, u koje spada i Srbija. Centar za zaštitu trgovine ljudima je u toku prošle godine evidentirao 55 žrtava trgovine ljudima u našoj zemlji, a strašan je podatak da je od toga 21 lice bilo maloletno i da se uglavnom radi o ženskim maloletnim licima. U narednom periodu planirano je još jedno predavanja u Srednjoj školi, kao i predavanja u OŠ „Miloje Čiplić“ koja su zakazana za 31. oktobar i 3. novembar, tako da, nastavljamo sa ovim aktivnostima. Bliži se i 1. decembar, Svetski dan borbe protiv side, tako da ćemo i povodom ovog dana održati predavanja, koja će biti najavljena u narednom periodu.“ U Republici Srbiji postoje dve nevladine organizacije koje se bave borbom protiv trgovine ljudima i  pružaju pomoć žrtvama, a u pitanju su „Atina“ i „Astra“, koja vodi i prvi SOS telefon u Srbiji specijalizovan za ovaj problem, odnosno za preventivnu podršku i pomoć i podršku osobama koje su preživele trgovinu ljudima, a koji glasi: 011/785-0000.

Ostavite odgovor