PREZENTACIJA JAVNIH POZIVA I KONKURSA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE – PREZENTÁCIA VEREJNÝCH VÝZIEV A SÚBEHOV NÁRODNEJ SLUŽBY PRE ZAMESTNÁVANIE

Prezentacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini održana je u ponedeljak, 9. marta t. r. u prepodnevnim satima u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale Novi Sad. Prisutne je uvodom pozdravio zamenik predsednika opštine Jan Brna I poželeo im je uspeha u sprovođenju aktivnosti i mera kao I u realizaciji same akcije. Tatjana Vidović, direktor filijale Novi Sad, takođe je pozdravila prisutne i izrazila zadovoljstvo što su poslodavci ispoštovali njihov trud i posetili ovu prezentaciju. Dalje su o mogućnostima zapošljavanja i raznim beneficijama govorili Smiljana Gardinovački, načelnica za obrazovanje i usavršavanje, Ljiljana Berić, načelnica odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništva, Dušan Marjanović, šef odeljenja za posredovanje pri zapošljavanju i planiranje karijere, svi iz filijale Novi Sad, kao i Dušan Krnjajac, predstavnik pokrajinske vlasti. Cilj ove prezentacije je da se što više poslodavaca upozna sa programima i merama, takođe animirati nove poslodavce, posebno mala i srednja preduzeća koja još nisu koristila aktivne mere politike zapošljavanja. A takođe da se ta vrsta podrške učini dostupnijom širokom krugu poslodavaca u pogledu viših nivoa zaposlenosti iz nacionalnog registra službi zapošljavanja. Sve je pritom ilustrovano objašnjenjima i primerima. Ana Horvatova PREZENTÁCIA VEREJNÝCH VÝZIEV A SÚBEHOV NÁRODNEJ SLUŽBY PRE ZAMESTNÁVANIE  Prezentácia na realizáciu programu a opatrení aktívnej politiky zamestnávania v roku 2020 sa uskutočnila v pondelok 9. marca t. r. v predpoludňajších hodinách vo veľkej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v organizácii Národnej služby pre zamestnávanie – filiálky Nový Sad. Prítomných v mene Báčskopetrovskej obce privítal zástupca predsedu obce Ján Brna a poprial im zdaru v realizovaní akcie. Tatjana Vidovićová, riaditeľka filiálky Nový Sad, sa tiež prihovorila a vyjadrila potešenie, že si zamestnávatelia uctili ich snahu a navštívili túto prezentáciu. Možnosti zamestnávania a rôzne výhody v pokračovaní predostreli Smiljana Gardinovački, náčelníčka pre vzdelávanie a edukáciu, Ljiljana Berićová, náčelníčka Oddelenia pre programy zamestnávania a podnikateľstvo, Dušan Marjanović, náčelník Oddelenia pre sprostredkovanie v zamestnávaní a plánovanie kariéry, všetci z filiálky Nový Sad, ako i Dušan Krnjajac, predstaviteľ pokrajinských orgánov.   Cieľom tohto prezentovanie je čím viac zamestnávateľov zoznámiť s programami a opatreniami, animovať nových zamestnávateľov, predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré doteraz nevyužívali opatrenia aktívnej politiky služby zamestnávania. A tiež zabezpečiť väčšiu dostupnosť tohto druhu podpory širšiemu kruhu zamestnávateľov v zmysle vyššieho stupňa zamestnávania z evidencie národnej služby pre zamestnávanie. Všetko bolo dokladované aj vysvetlením a príkladmi.   Anna Horvátová