PRIKUPLJANJE ŽIRA UNOSAN SEZONSKI POSAO

U Šumskoj upravi Morović počelo je prikupljanje žira, a vremenske prilike pogoduju ovom poslu. U doradnom centru za žir u Moroviću, koji radi u okviru šumske uprave, kažu da je godina bila osrednja kada je u pitanju prinos u ovom delu Srema.  Zainteresovanost lokalnog stanovništva je solidna za ovaj sezonski posao, a i zarada od 80 dinara po kilogramu sakupljenog žira je primamljiva. Obnavljanje šuma izuzetno je važan proces. ”Deo žira koji ćemo otkupiti ići će u doradu. To znači da bi trebalo termički da ga doradimo i da ga čuvamo u hladnjači za sledeću godinu kako bismo obezbedili materijal za narednu sezonu, za pošumljavanje”, kaže Radoslav Lozjanin iz Šumske uprave Morović. Izvor: ekapija