Promocija knjige dr Bora Vujasina „Božanska inteligencija i naše zdravlje“ 11. septembra u klubu „Tribina mladih”

Promocija knjige dr Bora Vujasina „Božanska inteligencija i naše zdravlje“ održaće se u sredu 11. septembra u klubu „Tribina mladih”, s početkom u 19 časova. Na promociji knjige će, osim autora, govoriti i Ivana Vujasin. U višedecenijskoj lekarskoj praksi, dr Vujasin je ukazivao na to kako bi svako mogao da postane najbolji iscelitelj sopstvenog organizma. Svedočenja i saznanja, prezentovana i publikovana na kongresima u Srbiji i inostranstvu, opisana su u samom delu, prožetom naučnim podacima o zdravom, srećnom i dugovečnom životu. „Božanska Inteligencija i naše zdravlje“ jesu ideje i vizije koje se ogledaju u činjenici da svaki pojedinac posegne duboko u sebe i da pronađe istinski smisao u tome da samo sopstvenom promenom svesnosti možemo biti zdravi i srećni i da možemo da živimo u ljubavi sa samim sobom i sopstvenim okruženjem, u koordinatama sadašnjosti i budućnosti. Dr Boro Vujasin rođen je 1959. godine u selu Sokolište, opština Novi Grad, Republika Srpska. Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu, a specijalizaciju iz ginekogogije i akušerstva u Beogradu 1997. Završio je poslediplomsku školu za pronatalitetnu populacionu politiku u praksi, u organizaciji Izvršnog Veća AP Vojvodine, Medicinskog Fakulteta Novi Sad, Ginekološko-akušerske klinike Novi Sad, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad, 1998. godine. Bio je član Komisije za populacionu politiku Izvršnog veća AP Vojvodine, u periodu od 2001. do 2005. godine, i član stručnog tima Komisije za populacionu politiku Izvršnog veća AP Vojvodine, zaduženim za koordinaciju rada sa opštinskim komisijama za populacionu politiku Izvršnog Veća AP Vojvodine od 2002. do 2005. godine. Bio je član uređivačkog odbora biltena Izvršnog veća AP Vojvodine: Demografija-Informacije-Praksa. Pri Medicinskom Institutu narodne medicine Ukrajine u Kijevu, osposobljen za elektropunkturodijagnostiku i informoterapiju, 2007. godine. Autor je i koautor brojnih radova na kongresima i simpozijumima iz oblasti populacione politike, ginekologije i akušerstva, nutricionizma i integrativne medicine. Na osnovu odluke Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2015. godine dodeljujena mu je titula Primarijus. Idejni je pokretač, koordinaror, glavni i odgovorni urednik Kongresa „Ishrana budućnosti“ sa međunarodnim učešćem, kao i Zbornika radova. Autor je dela „Božanska inteligencija i naše zdravlje“, 2019. Do sada održao preko 900 beplatnih seminara o zdravom, srećnom i dugovečnom načinu življenja, što čini i dalje. Ideja vodilja primarijusa Vujasina da „menjajući sebe, menjamo svet“, koju oseća i koju živi, uistinu jedino ima šansu za uspeh. Samo zajedničkim snagama i energijama koje posedujemo možemo stvarati i stvoriti bolji i humaniji svet u kojem želimo da živimo.