Протестовати или протествовати?

Протестовати или протестВовати, питање је сад, пошто овај појам никако да изађе из моде у нашој средини. Глагол би требало да буде ПРОТЕСТОВАТИ. Међутим, често се ова два облика користе наизменично, па чак и у Речнику Матице српске налазимо одредницу протестВовати, насталу вероватно аналогијом према сличним двовидским глаголима на -вовати, као што је учествовати, или несвршеним глаголом присуствовати и сл. (на сличан начин у Речнику су забележени и дублетни облици глагола напастовати и напаствовати). Ипак, Речник даје благу предност глаголу протестовати, те, ако се одлучимо на овај радикалан чин, треба и да протестујемо.

Ostavite odgovor