ПРВИ МОДЕЛ НАСТАВЕ ОД ПРВОГ СЕПТЕМБРА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ

Све школе – које имају седиште на територији АП Војводине – започињу наставни рад у новој школској години с првим моделом организације образовно-васпитног рада, који подразумева непосредну наставу у школи за све ученике.  У оквиру првог модела, настава се организује регуларно, часови трају 45 минута и одељења се не деле на групе. Ученици треба да носе заштитну маску док разговарају, или одговарају, а наставници који су вакцинисани неће носити маске осим када су на удаљености од ђака мањој од 1,5 метара. Препорука је да свако одељење има своју учионицу, без промена учионица. Епидемиолошку ситуацију у школама континуирано ће сагледавати Тим за школе, који чине представници завода за јавно здравље, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља. Задатак тог тима јесте да у наредном периоду прати и координише примену превентивних мера у раду школа и да на недељном нивоу разматра ситуацију у свакој појединачној локалној самоуправи, те да доноси одлуку који модел наставе може да се примењује. Уколико дође до промене модела, школе ће о томе обавестити родитеље до петка до 12 часова.