RADIONICA „FUNKCIONALNI HLEB SA ROGAČEM“

U Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Novi Sad, 24. januara 2023. godine, održana je radionica pod nazivom „Funkcionalni hleb sa rogačem“, kojoj su prisustvovali predstavnici malih proizvođača hrane, pekarske industrije i učenici i nastavnici Tehničke škole „Pavle Savić“ iz Novog Sada, smera Prehrambeni tehničar. Radionica je sastavni deo aktivnosti u okviru Projekta „Stvaranje novih funkcionalnih, prehrambenih proizvoda transferom znanja između naučno-istraživačkih organizacija i malih proizvođača hrane“ koji finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja. Prisutne je pozdravila prof. dr Biljana Pajin, dekan Fakulteta i rukovodilac projekta, a zatim su održana tri predavanja: „Funkcionalni hleb sa rogačem“, prof. dr Draganе Šoronja-Simović, Tehnološki fakultet Novi Sad, „Zdravstveni značaj i ispitivanje bioaktivnih komponenti funkcionalne hrane: 𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘭𝘪𝘤𝘢, 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘵𝘳𝘰 i 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘷𝘰 metodologija“, asist. dr med. Nikolе Martićа, Medicinski fakultet i „Senzorska procena prihvatljivosti novih funkcionalnih proizvoda“ dr Jovanе Petrović, Tehnološki fakultet Novi Sad. U drugom delu radionice organizovana je senzorska analiza hleba sa rogačem u Senzorskoj laboratoriji Tehnološkog fakulteta Novi Sad.