RADOVI NA IZGRADNјI KANALIZACIJE U RUMENKI TEKU PO PLANU

Na teritoriji MZ „Rumenka“ su intenzivirani radovi vezani za komunalnu infrastrukturu, a akcenat je, pre svega, stavljen na kanalizacionu mrežu za koju je ove godine iz budžeta Grada izdvojeno 185.500.000 dinara za 13 km kanalizacije, rečeno je prilikom obilaska radova u ovom naselju.
Foto: Grad Novi Sad
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević se prilikom obilaska radova zahvalio Rumenčanima i Savetu ove Mesne zajednice na svim sugestijama i zajedničkom učešću u aktivnostima koje doprinose funkcionalnosti ovog naseLja i istakao da je od 2014. do 2018. godine preko pola milijarde dinara investirano u Rumenku. – Radimo prvu fazu od 9,2 km, a zatim sledi oko tri kilometra kanalizacije sa dve crpne stanice i za to apelujem na sugrađane da daju saglasnost kako bismo mogli da postavimo crpne stanice na odgovarajuća, projektom za to predviđena mesta.  Kada okončamo rad na tih 13 km kanalizacije, ukupno će 25 km Rumenke biti pokriveno kanalizacionom mrežom, a istovremeno projektujemo kanalizaciju i za tri nove ulice. JKP „Put“ uveliko asfaltira ulice, a čeka nas i projekat Uprave za investicije i građevinsko zemLjište vezan za postavLjanje javne rasvete. Uskoro se otvara tender za rekonstrukciju Doma kulture u Rumenci, a rešavaju se i imovinsko pravni odnosi za buduću biciklističku stazu Novi Sad-Rumenka-Irmovo-Kisač-Čenej koju koristi veliki broj sugrađana – rekao je Vučević i dodao da su u Kisaču počeli radovi na atmosferskoj kanalizaciji, posle čega će se pristupiti proširenju kapaciteta prečistača otpadnih voda u Rumenki. Ukupna dužina kanalizacione mreže 2. faze je oko 13 km sa dve crpne stanice, a ta faza je podeLjena na dva dela na 2.A i 2.B fazu. U toku je izgradnja kanalizacije u Rumenci, tzv. 2.A faza na kojoj su radovi od strane izvođača GP „GraditeLj NS“ počeli sredinom februara. Ona podrazumeva 9135 metara kanalizacione mreže i jednu crpnu stanicu, a do sada je izvedeno oko 4,6 km mreže. Preostalo je još da se izgradi oko 5 km mreže, čime će na prostoru gotovo čitavog naseLja biti rešen problem odvođenja otpadnih voda. Kada je u pitanju 2. B faza, radi se o 3890 metara kanalizacione mreže i jednoj crpnoj stanici. Sve je isprojektovano, a u toku je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Po okončanju tih procesa, može se pristupiti postupku ishodovanja građevinske dozvole i pokrenuti postupak javne nabavke za izbor izvođača radova. Takođe, u toku je izrada tehničke dokumentacije kanalizacione mreže u dužini od 1300 m u ulicama Nova 9, Nova 10 i Nova 11 i u toku je prikupLjanje saglasnosti građana, što je uslov za ishodovanje građevinske dozvole. Investicije u Rumenki koje su predviđene programom za 2018. godinu tiču se izgradnje pešačkih staza, javnog osvetLjenja, kao i  biciklističke staze Novi Sad-Rumenka-Irmovo-Kisač-Čenej. Kada su u pitanju radovi na održavanju objekata putne privrede, do sada su izvedeni radovi popravke platoa, parkinga i pešačkog prilaza igralištu u Ulici cara Lazara, a u toku su radovi na popravci kolovozne konstrukcije i presvlačenje saobraćajnih površina asfaltom u ulicama Petefi Šandora, kao i Cara Lazara u površini od oko 4500 m2.  

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *