РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА НЕРИ И ТАМИШУ

Због значајних падавина на делу слива банатских водотока, уведена је редовна одбрана од поплава на деловима Нере и Тамиша. На Нери је у одбрани 3,85 километра код насеља Кусић, а на Тамишу лева и десна обала од државне границе до Сечња у укупној дужини од 30,5 километара. У складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, уведена су дежурства, терен се редовно обилази, а све службе ЈВП „Воде Војводине“ су спремне. Нера је већ у стагнацији, а Тамиш ће према прогнозама Републичког хидрометеролошког завода бити у порасту и наредна два дана. Међутим, разлога за бригу нема, јер ови водостаји не угрожавају брањено подручје. Нагли пораст водостаја, као и његово брзо опадање, иначе су карактеристични  за банатске водотоке, поготово у ово доба године.