РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЈЕВРЕЈСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ

ЈКП “Паркинг сервис”, почело је са радовима реконструкције паркинга на Булевару ослобођења. Радови ће се изводити од Јеврејске улице до Улице Максима Горког. Предвиђена је санација и пресвлачење паркинга новим асфалтним слојем, док се постојећи ивичњаци задржавају. Капаците паркиралишта је 149 паркинг места, од којих је 7 паркинг места за возила особа са инвалидитетом. Постојеће дрвеће се задржава и око стабала се формирају тзв. “баштице”, као што је рађено и у ранијим фазама реконструкције паркинга на Булевару. Подсетимо да је “Паркинг сервис” у ранијем периоду реконструисао паркинг места на Булевару ослобођења, од Булевара Јаше Томића, па све до угла са Јеврејском улицом, са обе стране. Рок за извођење радова је 90 дана.