РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА

ЈКП“Паркинг сервис“почело је са извођењем радова у Улици Омладинског покрета бр.10 ,у делу насеља Банатић. Радови се изводе на површини од 250м квадратних, чиме ће бити реконструисано 15 паркинг места. Разлог за санацију је утицај атмосферских прилика, деловање коренског система дрвећа,к ао и дотрајалости подлоге, услед чега је дошла до оштећења на паркинг местима. За тзв. газећу површину паркинг места предвиђена је уградња бетонских „меба“, уз очување постојећих стабала и зелених површина.Р адови се изводе на основу налога Градске управе за инспекцијске послове. Планирани радови ће трајати 25 дана. Ови радови представљају наставак уређења паркиралишта. Да подсетимо, у предходном периоду урађена су паркиралишта у улицама Веселина Маслеше, Панчевачкој , Париске комуне и Филипа Филиповића.