РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА БР. 8

ЈКП  “Паркинг сервис” је кренуло у изградњу и реконструкцију паркиралишта у Улици Филипа Филиповића бр. 8. На овом простору гради се паркиралиште са приступном саобраћајницом и пратећом инфраструктуром (канализација и расвета ). Капацитет паркиралишта је 42 паркинг места, од чега су два намењена особама са инвалидитетом. Саобраћајница која ће бити урађена је површине око 500 m2. Рок за извођење ових радова је 90 дана.