РЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОПШТИНИ ВРБАС

Јавно комунално предузеће „Комуналац Врбас“ заједно са Општином Врбас настоји да систематски и целовито реши проблема водоснабдевања у општини. Решавању овог вишедеценијског проблема  приступило  се у сарадњи са KfW банком и SETEC ENGINEERING-ом, консултантом и пројектантом ове банке у оквиру Пројекта који носи назив „Програм водоснабдевања у Oпштинама средње величине у Србији V“. Гарант да ће овај пројекат бити на време и квалитетно реализован,  поред оснивача Општине Врбас је и Влада Републике Србије. Овај капитални пројекат подразумева проширење капацитета прераде и складиштења воде за пиће на изворишту у Врбасу и повезивање  водоводне мреже у насељима општине Врбас са централним водозахватом у Врбасу, што је од стране SETEC ENGINEERING-а и стручне службе ПЈ “Водовод и канализација“ Врбас прихваћено као најоптималније решење. Радови се одвијају  планираном динамиком. У току је бушење пет нових бунара на водозахвату у Врбасу предвиђених за снабдевање воде у селима врбаске општине. Упоредо теку радови на повезивању водоводне мреже насеља Куцура и Савино Село са централним водозахватом у Врбасу. Реализацијом овог пројекта из славина у  насељеним местима врбаске општине потећи ће  квалитетна вода за пиће.