Ревитализација радних зона предуслов за индустријски развој Града!

Српска радикална странка сматра да је, у наредном периоду, на територији града Новога Сада посебну пажњу потребно посветити уређењу и привођењу пуној намени радне зоне Север 2 и Север 4, али и решавању проблема нелегалног насеља на Малом Београду и легализације објеката који се налазе у склопу детаљне регулације овог дела града у потезу Мали Београд – Велики Рит 2. „Радна зона Север 2 представља веома важан локалитет и интересантан део Града, имајући у виду да се на њеној територији налази Петар Драпшин, некадашња фабрика Новкабел, као и многи други значајни погони. Решење за ревитализацију ове зоне лежу у привлачењу тзв. браун-филд инвестиција у већ постојеће привредне и индустријске објекте, ревитализацији индустријских комплекса који су запошљавали и по неколико хиљада радника и самим тим привлачењу како страних тако и домаћих инвеститора који ће бити заинтересовани да улажу у наш град. Ништа мање није битно и изналажење решења за дугогодишњи озбиљан спор између Града Новога Сада и АТП „Војводина“, поводом аутобуске станице која никада није приведена намени, а налази се у овом делу града“ – истакла је Марина Недељковић, одборник Српске радикалне странке у Скупштини Града Новога Сада. Српска радикална странка залаже се и за решавање дугогодишњег проблема нелегалних насеља на територији града и регулисања питања легализације објеката, управо путем адекватних планова детаљне регулације. „Ми српски радикали сматрамо да је ове проблеме потребно решавати на један потпуно другачији начин од онога који је до сада био понуђен. Залажемо се за ослобађање овог простора који ће се, како ствари стоје ослањати непосредно на нови расадник, на територији која представља врло атрактивно и потенцијално профитабилно грађевинско земљиште.“ – закључила је Недељковић.

Ostavite odgovor