СА ОЛИПИЈСКИМ КРУГОВИМА ЈЕ ФИНАЛИОЗВАН РАД НА БИСТИ – З ОЛИМПИНИМА КРУГАМИ ФИНАЛИЗОВАНА РОБОТА НА БИСТИ

 Захваљујући Спортском удружењу Спортских игара „Јаша Баков” и Културно-уметничком друштву „Тарас Шевченко” из Ђурђева, биста Јаше Бакова која се налази испред Русинске школе у центру Ђурђева, недавно је добила свој комплетан изглед. Важно је споменути да је то једина биста на отвореном у том селу, постављена је у јесен прошле године, захвањујући горе помнутим. Тако осим имена и презимена, и година када је живео, бисту Јаше Бакова однедавно красе урезани олимпијски кругови као сећање на русинског признатог спортисту који је учествовао на олимпијади, а пореклом је из Ђурђева. Кругови су урезани захваљујући мајстору Славку Мецек из Руского Керестура који је дао свој допринос и волонтерски помогао идеју вечног сећања на човека који би могао бити добри пример сваком спортисти.
3 – Иван Папуга председник Спортског удружења Спортских игара „Јаша Баков” Иван Папуґа предсидатель Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков”
  -Наше Удружење функционише на волонтерској бази. У току године организујемо седемнаест такмичења, што је просек последњих неколико година. Осим такмичења радо помажемо активности које промовишу спорт. Биста Јаше Бакова постављена је пре више од пола годне, али њена израда и постављање са представницима поменутог Друштва из Ђурђева трајала је много длуже. Сада је тај рад финализован са исписивањем олимпијских кругова испод имена Јаше Бакова, рекао је Иван Папуга председник Спортског удружења Спортских игара „Јаша Баков” којем је част што је идеја постављања бисте започета, али и реалиозвана до краја за време његовог мандата.  
6 – Радове на бисти су одпочели и завршили челници КУД „Тарас Шевченко” и СУ СИ „Јаша Баков” Роботи на бисти одпочали и закончели чолнїки КУД Тарас Шевченко и СЗ СБ Яша Баков (2)
ДУПЛО МАЊИ БУЏЕТ Некада су Спортске игре „Јаша Баков” биле део Одбора за омладину и спорт Националног савета русинске националне мањине Републики Сербије. Одбор је имао заједнички буџет који је био подељен једном годишње по пројектима за омладинске и спортске активности. Пре неколико година Спортске игре „Јаша Баков” су преименоване и преорганизоване до Спортског удружењу Спортских игара „Јаша Баков”, али је и надаље главни извор финасија поменути Национални савет. СУ СИ је од 2012. године,  на годишњем нивоу редовно добијало по 200 хиљада динара за своје активности. Међутим ове године је добило дупло мање, 100 хиљада динари који се троше за исте потребе као и до сада – административни трошкови и законско функционисање удружења, орґанизација спортских дешавања с тим да се води рачуна да се не плаћа место где се одржавају такмичења и слично. Свакако, како каже председник Папуга, чак ни износц од 200 хиљада динара није био довољан да би се у подпуности исплатило све што се морало платити. Тако је ове године учест спонзора за помоћ функционисања Удружења још потребније. Осим њих, одржавање такмичења помажу и такмичари учесници који сами плате гориво да би допутовали до места где се одржава такмичење.  Просечно је потребно више од 450 хиљада динара за цалу орґанизацију у току целе године, односно да би се одржало 17 такмичења (одбојка на песку, пуцање, куглање, пецање, кошарка 3 на 3, фудбал, пикадо, стони тенис, билијар и друго) за више од 400 учесника свих генерација. Игре се увек организују у другом месцу у Војводини или Републици Хорватској, претежно у  местима где живе Русини, а домаћини такмичења су углавном тамошња културно-уметничка и културно-просвета друштва која негују русинску културу и традицију. Осим тога, такође једна од потешкоћа, јесте ситуација да целу организацију, од пописа екипа, израде диплома и медаља, до обезбеђивања места за играње, а после и дружење такмичара уговарају углавном увек исте особе, у последње време шест особа, волонтера, ентузијаста који воле и поштују спорт и спортска дешавања, и који годинама или више деценија своје слободно време посвећују овим играма које опстају захваљујући таквим особама, које су несебичне и свесне вредности ових такмичења. ПОСЛЕЊЕ ИГРЕ СУ БИЛЕ У ШИДУ У другом викенду јуна у оквиру 29. Спортских игара „Јаша Баков” у Спортском центру у Шиду одржано је такмичење у стоном тенису. Такмичило се осам екипа. Прво место је заузела екипа стонотенисера из Миклошеваца из Републике Хрватске, друго Културно-просветно друштво „Драгутин Драген Колесар” из Бачинаца, а треће екипа из Петроваца, такође из Републике Хрватске. Четврто место су заузели стонотенисери з Културно-просвитног друштва „ Иван Котљаревски” из Бикича, пето Русински културни центар Нови Сад, шесто Културно-уметничко друштво „Тарас Шевченко” из Ђурђева, седмо екипа „Папивинг” д.о.о из Вербаса, а осмо домаћа екипа Културно-просвитног друштва „Ђура Киш”.   За војвођанске.рс : С. Саламун     

2 – Биста Јаше Бакова испред Русинске школе у Ђурђеву Биста Яши Бакова опрез Рускей школи у Дюрдьове (2)
З ОЛИМПИНИМА КРУГАМИ ФИНАЛИЗОВАНА РОБОТА НА БИСТИ   Дзекуюци Спортскому здруженю Спортских бавискох „Яша Баков” и Културно-уметнїцкому дружтву „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, биста Яши Бакова котра ше находзи опрез Рускей школи у центре Дюрдьова, нєдавно, достала свой комплетни випатрунок. Важне спомнуц же то єдина биста на отвореним у тим валалє, поставена є вєшенї прешлого року, дзекуюци горе спомнутим. Так крем мена и презвиска, и рокох кеди жил, бисту Яши Бакова однєдавно краша урезани олимпийни круги як задогадованє на нашого припознатого спортисту котри участвовал на олимпияди, а походзеньом є з Дюрдьова. Круги урезани дзекуюци майстрови Славкови Мецек зоз Руского Керестура котри дал усвою учесц и волонтерски помогол идею вичного здогадованя на чловека котри би могол буц добри приклад каждому спортистови.
4 – Кругови су урезани захваљујући мајстору Славку Мецек Круги урезани дзекуюци майстрови Славкови Мецек
-Нашо Здруженє функционує на волонтерскей бази, до рока орґанизуєме седемнац змаганя, цо просек остатнї даскельо роки, а крем змаганьох дзечнє помагаме активносци котри промовую спорти. Биста Яши Бакова поставена пре вецей як пол рока, алє зме єй виробок и поставку зоз представнїками спомутого дюрдьовского Дружтва плановали и робели на тим вельо длужей. Тераз тота наша робота финализована зоз виписованьом олимпийних кругох под меном Яши Бакова, гварел Иван Папуґа предсидатель Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков” котрому чесц же ше идея поставяня бисти започала обдумовац, алє и реализована по конєц под час його мандату.  
5 – Радове на бисти су одпочели и завршили челници КУД „Тарас Шевченко” и СУ СИ „Јаша Баков” Роботи на бисти одпочали и закончели чолнїки КУД Тарас Шевченко и СЗ СБ Яша Баков (1)
  ДУПЛО МЕНШИ БУДЖЕТ Спортски бависка „Яша Баков” дакеди були часц Одбора за младеж и спорти Националного совиту рускей националней меншини Републики Сербиї и мали заєднїцки буджет з младежу котри подзелєни раз до рока по проєктох за младежски и окремно за спортски активносци. Пред даскельо роки тоти Спортски бависка „Яша Баков” пременовани до Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков”, алє и надалєй главне финансове жридло спомнути Национални совит. СЗ СБ од 2012. року поряднє доставло по 200 тисячи динари за свойо активносци, а того року достало 100 тисячи данари котри ше утрошую за исти потреби як и потерашнїх рокох – административни трошки и законске функционованє здруженя, орґанизацию спортских случованьом з тим же ше водзи рахунка же би ше нє плацало место дзе ше отримує змаганє и друге. Вшелїяк, як гвари предсидатель Папуґа анї винос од 200 тисячи динари нє бул достаточни же би у подполносци виплацело шицко цо ше мушело заплациц. Так того року учесц спонзорох за помоц функционованя того Здруженя ище потребнєйша. Крем их, отримованє бавискох помагаю и учашнїки котри виплацую ґориво же би допутовали до места дзе ше отримую змаганя. Просеково потребне вецей як 450 тисячи динари за цалу орґанизацию до рока, односно за отримованє 17 змаганьох (одбойка на писку, штрелянє, ґуґланє, влапанє риби, кошарка 3 на 3, фодбал, пикадо, столни тенис, билияр и други) за вецей як 400 учашнїкох шицких ґенерацийох. Бависка ше вше орґанизую у другим месце у Войводини або Горватскей, превано  местох дзе жию Руснаци, а домашнї змаганьом углавним тамтейши културно-уметнїки и културно-просвитни дружтва котри пестую руску културу и традицию. Крем того, як ище єдна од почежкосцох у орґанизаюциї и тота же целу орґаниюацию, од уписованя екипох, виробку дипломох и металийох, до обезбедзованя места за змаганє, а познєйше и друженє змагательох окончую углавним вше исти, остатнї роки шейсц особи, волонтере, ентузиясти котри любя и почитую спорт и спортски случованя, и котри роками або вецей дзешатки роки свой шлєбодни час пошвецую тим бависком котри обставаю дзекуюци таким особом, котри нєсебични и свесни вредносцох тих змаганьох. ОСТАТНЇ БАВИСКА БУЛИ У ШИДЗЕ У другим викенду юния у рамикох 29. Спортских бавискох „Яша Баков” у Спортским центре у Шидзе отримане змаганє у столним тенису. На змаганю участвовали осем екипи. Перше место завжала екипа столнотенисерох з Миклошевцох з Републики Горватскей, друге Културно-просвитне дружтво „Драґутин Драґен Колєсар” з Бачинцох, а треце екипа зоз Петровцох, тиж з Републики Горватскей. Штварте место завжали столнотенисере з Културно-просвитного дружтва „Иван Котляревски” зоз Бикичу, пияте Руски културни центер Нови Сад, шесте Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, седме екипа „Папивинґ” д.о.о зоз Вербасу, а осме домашня екипа Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш”. За войводянски.рс : С. Саламун