САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, размотрила информације о изградњи два водопривредна објекта којима се обезбеђује повећање обухвата пољопривредног земљишта системима за наводњавање у општинама Бачка Топола, Мали Иђош и Нови Кнежевац. Тим поводом, задужила је ЈВП „Воде Војводине“ да већ на почетку ове године, предузму неопходне радње како би се изградња ових водопривредних објеката, по плану детаљне регулације, започела у планираној динамици. Ради се о изградњи дела канала „Мали Иђош-Његово-Чик“ у оквиру подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ у општини Бачка Топола, на деоници „Мали Иђош – Његошево“, и о изградњи магистралног канала К-1 и црпне станице „Крстур“ у општини Нови Кнежевац. Из канала „Мали Иђош –Његово“ који припада регионалном хидросистему „Северна Бачка-подсистему Мали Иђош“, снабдевају се системи за наводњавање на површини око 2.500 хектара, на подручју општина Мали Иђош и Бачка Топола. Изградњом канала К-1 у дужини од око 34 километра у општини Нови Кнежевац, систем ће постати двонамански. Након топљења снега и јаких киша има улогу да одводњава вишак воде са овог подручја. Повезивањем канала К-1, од црпне станице „Врбица“ до Тисе и изградњом црпне станице „Крстур“ на левој обали, стичу се услови да се пољопривредно земљиште наводњава довођењем воде из реке.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *