САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада утврдила је данас Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси. Тим документом ствара се основ за подизање категорије пловног пута реке Тисе, како је утврђено Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године. Такође, омогућује се пројектовање и извођење радова у циљу унапређења услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси, повећањем њених капацитета, како би се обезбедило истовремено превођење више од једног пловила. Саставни део бране, изграђене 1977. године, јесте преводница која омогућава превођење самоходних пловила класе IV, а због мале дужине није могуће превођење већих пловила (конвоја). Ове карактеристике преводнице неповољно утичу на робни промет који се одвија реком Тисом. Реконструкцијом постојеће преводнице и њеним повећањем са постојећих 85 метара на 190 метара дужине и 24 метра ширине, или изградњом нове преводнице датих димензија на другој страни бране, омогућило би се истовремено превођење једног састава пловила уобичајеног за категорију водног пута VIa, а тиме и веће коришћење Тисе за превоз великих количина робе између Србије и Мађарске. На данашњој седници Општини Беочин усмерено је 9,8 милиона динара за решавање проблема  водоснабдевања у насељу Карлица у Черевићу. Средства су обезбеђена за прибављање хидромашинске опреме у пумпној станици, те за изградњу водоводне мреже и електроенергетске инсталације. Покрајинска влада издвојила је и три милиона динара за санацију крова и поправке на термомашинским инсталацијама у Студентском дому „Европа“ – Европа колегијум, који