САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада утврдила је данас Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину, којим се актуелни буџет увећава за 729,5 милиона динара, односно повећан је на 89,14 милијарди динара. У расправи на седници је констатовано да су на крају буџетске 2021. године пренета средства већа од износа који је укључен у актуелни буџет за 2022. годину за 1,46 милијарди динара. Овим ребалансом део средстава биће усмерен, уместо средстава од задуживања, за реализацију последње фазе пројекта аутоматизације противградне одбране у Војводини.   Други део средстава биће усмерен у текућу буџетску резерву и коришћен у складу са хитним потребама у разним друштвеним областима. На седници је донета и одлука да се у 2022. години издвоји 250 милиона динара за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања породица са троје или четворо на територији АП Војводине. Право на ову помоћ имају породице у којима се почев од 1. јануара 2022. године до дана расписивања конкурса роди треће или четврто дете. Процењено је да ће то право остварити око 230 породица. Утврђен је и месечни износ материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете, у висини од 15.000 динара. За ову меру подршке у 2022. години планирано је укупно 240 милиона динара, а очекује се да ће право на помоћ остварити 1.400 мајки. И у 2022. години поступак вантелесне оплодње суфинансираће се са 240.000 динара, а криоембриотрансфер са 100.000 динара. За ову меру укупно је предвиђено 50 милиона динара, а процена је да ће право на помоћ остварити око 170 парова. Покрајинска влада разрешила је, због истека мандата, досадашњег управника Српског народног позоришта Зорана Ђерића. За новог управника, на основу конкурса, на период од четири године, именован је Александар Станков, досадашњи директор Опере СНП-а. У протеклих пет година, Станков је успешно водио Оперу СНП-а, која је на домаћој и међународној сцени имала запажене наступе.