САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је данас донела закључак да се за потребе Опште болнице у Кикинди у јавну својину прибави медицинска опрема у укупној вредности од 75,2 милиона динара. Болница ће добити апарат за мамографију, плазма стерилизатор, апарат за радиоскопију, ЕЕГ апарат, дигитални дермоскоп, биполарни електроресектор, флексибилни уретерореноскоп с ласером, сет за уретроцитоскопију и операциону лампу. На седници је донето решење да се Општини Сремски Карловци усмери 69,2 милиона динара за радове на измештању постојеће надземне електроенергетске мреже и изградњи одговарајуће заменске мреже за потребе обнове саобраћајних површина и водовода, као и за изградњу атмосферске канализације и јавне расвете у Улици браће Анђелић. Реконструкција Улице браће Анђелић део је пројекта уређења старог језгра Сремских Карловаца. Донето је и решење да се предузећу „Парк Палић” д.о.о. усмери 36,5 милиона динара за спровођење Плана детаљне регулације у викенд-насељу на Палићу, односно за уређивање грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању.