САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину. Нови обим буџета износи 95,16 милијарди динара, што је повећање од 5,96 милијарди динара, односно 6,68 одсто. Ребаланс буџета остварен је највећим делом у повећаним приходима од пореза на добит – 5,37 милијарди динара. Средства капиталног дела буџета већа су за 4,85 милијарди динара и биће распоређена за завршетак важних инвестиционих захвата који су у току и за нове пројекте. Две велике инвестиције у водопривреди обезбедиће техничке могућности за снабдевање водом пољопривредних површина у оквиру два система за наводњавање на више од 20.000 хектара – за те намене предвиђено је 1,13 милијарди динара, као и 143,4 милиона динара за водоснабдевање у шест локалних самоуправа: Бечеј, Бачка Топола, Суботица, Инђија, Сента и Нови Сад. За реконструкцију старог објеката Каменице 1 у комплексу Института у Сремској Каменици, набавку линеарног акцелератора за Институт за онкологију и за набавку опреме за здравствене установе у АП Војводини – предлажу се средства у висини од 1,3 милијарде динара. Опредељено је 800 милиона динара за одржавање саобраћајница на територији града Новог Сада, као и 170 милиона динара за завршетак реконструкције локалног пута Стапар–Сивац. Средства у износу од 534 милиона динара намењена су за техничко-технолошко опремање Радио-телевизије Војводине што ће омогућити потпуно пресељење запослених из старог објекта у новоизграђени објекат на Мишелуку у Сремској Каменици. За завршетак једног од раније започетих дугогодишњих пројеката – адаптацију, реконструкцију и доградњу Народног позоришта у Суботици – планирана су средства у износу од 274 милиона динара. Иако је првобитно било предвиђено задужење од 450 милиона динара код Европске банке за обнову и развој за пројекте унапређења енергетске ефикасности у објектима јавне намене у АП Војводини, у овој години то неће бити учињено пошто још није закључен уговор са ЕБРД, а финансијски потенцијал покрајинског буџета омогућава да се реализација пројекта енергетске ефикасности започне из сопствених средстава. Ребалансом су обухваћена и улагања у домове културе, основне и средње школе