САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници донела одлуку да се обезбеди новац за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник, у општини Ириг, чија је укупна процењена вредност 890 милиона  динара, а за прву фазу радова у 2023. је издвојено 350 милиона динара. Биће финансирана и реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за водоснабдевање Беочина и околних насеља са израдом, опремањем и повезивањем бунара, пројекат вредан 600 милиона динара, а за ову годину обезбеђено је 300 милиона динара. На седници је донета и одлука да се издвоји новац за реконструкцију Основне школе „Фејеш Клара“ у Кикинди, као и за доградњу и адаптацију објекта Основне школе „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима. Процењена вредност радова на обнови ОШ „Фејеш Клара“ је 400 милиона динара, а у 2023. години Покрајинска влада је обезбедила 150 милиона. Објекат површине преко 2.000 квадратних метара налази се у градском језгру Кикинде, које је одлуком Владе Републике Србије проглашено за просторну културно-историјску целину. Школа „Фејеш Клара“ једна је од две најстарије школе у Кикинди, и основана је 1812. године, као Парохијална народна школа. С обзиром на то да се број ученика константно повећавао, 1893. године је почела изградња нове зграде, која је због своје архитектонске вредности под заштитом државе. У школи се настава одвија на српском и мађарском језику. Пројекат доградње ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима процењен је на 440 милиона динара, а за радове у 2023. години обезбеђено је 200 милиона динара. Постојећи једноспратни објекат површине 1.351 квадратни метар и фискултурна сала од 442 квадратна метра у новопројектованом решењу посматрају се као јединствен објекат са три функционалне целине. Донета је и одлука да се обезбеди новац за завршетак изградње спортске хале у Старим Бановцима, а укупна процењена вредност радова је 380 милиона динара, од чега је у 2023. издвојено 250 милиона. Пројектом су предвиђени завршни архитектонско-грађевински и инсталатерски радови, изградња интерне саобраћајнице, паркинга, пешачких стаза и платоа, као и партерно уређење. Спортска хала у Старим Бановцима пројектована је као мултифункционалнa дворана намењена за одржавање спортских и других манифестација, са површином од готово 3.000 квадратних метара и 1.360 седећих места. За реконструкцију јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици, издвојено је 70,2 милиона динара, а новац је усмерен Граду Новом Саду. Покрајинска влада је издвојила и укупно 6,7 милиона динара за санацију штете од невремена на згради Народне библиотеке „Бранислав Нушић” у Новом Кнежевцу и крова на Српском дому „Свети Сава” у Шиду.