Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада је на данашњој седници усвојила  Акциони план  за побољшање положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. и рата 1999. године. Наиме, након сусрета са члановима удружења које окупља ратне војне инвалиде, борце-ветеране и чланове породица палих бораца, који су изнели проблеме са којима се сусрећу у свакодневном животу, на иницијативу председника Игора Мировића, Покрајинска влада је у мају ове године задужила покрајинске секретаријате да сачине план  за побољшање положаја ове категорије становника у АП Војводини. На основу података из локалних самоуправа са територије АП Војводине, утврђено је да постоје велике разлике у броју, врсти и обиму олакшица које органи локалне самоуправе обезбеђују на својој територији, с тим, да олакшице у већини случајева остварују искључиво ратни војни инвалиди и корисници породичне инвалиднине, а не и учесници оружаних акција 90-тих и рата 1999, превасходно због тога што важећим прописима из области борачко-инвалидске заштите није обухваћена категорија ратних ветерана. Зато је основни циљ овог акционог плана проширење круга корисника у смислу укључивања и учесника оружаних акција 90-тих и рата 1999. године у оне категорије становника које могу да имају олакшице. Акциони план предвиђа и успостављање  нових и уједначавање врста олакшица које се дају, као и услова под којима се остварују на нивоу локалних самоуправа, јавних предузећа и јавних установа. Овај документ садржи предлоге мера које се односе на коришћење олакшица у областима здравствене и социјалне заштите, образовања, културе, као и приликом коришћења  услуга која пружају јавна комунална предузећа, установе и организације у локалним самоуправама у АП Војводини. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова задужен је да прати реализацију Акционог плана и да о предузетим мерама достави извештај Покрајинској влади најкасније до 1. јула 2018. На данашњој седници је из текуће буџетске резерве Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ усмерено 550 хиљада динара за санацију павиљона за смештај корисника,  Дечјем селу у Сремској Каменици 599 хиљада динара за санацију стаза, док је Академији уметности у Новом Саду опредељено 32,5 милиона динара за набавку нових музичких инструмената.  

Ostavite odgovor