Састанак о унапређивању система даљинског грејања у АП Војводини

Покрајински секретар за културу,
Представници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у сарадњи са Министарством рударства и енергетике, одржали су данас радни састанак са представницима локалних самоуправа и топлана са територије АП Војводине, на којем је анализирано стање у сектору даљинског грејања у Републици Србији. Ресорни секретар Ненад Грбић указао је на значај ове теме,  подсетивши на чињеницу да у АП Војводини даљински систем грејања постоји у 21 насељу, и да је око 20 одсто станова прикључено на овај систем.  „Данас ћемо покушати да заједно са представницима локалних самоуправа, дефинишемо сфере интереса и проблеме у  сектору даљинског грејања. Такође, и начине за њихово решавање, од самог тумачења закона, па до обавеза јединица локалних самоуправа око формирања енергетског менаџмента и базе података, те онога што крајње потрошаче највише занима а то је систем прикључења и скидање са мреже, као и цене које се разликују у локалним самоуправама „,  нагласио је пред почетак овог састанка Грбић. Он је указао на значај анализе тема унутар законског оквира, али и када је реч о  интересима крајњих потрошача, јер је циљ данашњег сусрета дефинисање неопходних активности ради обезбеђења потпуног функционисања енергетских делатности, било да је реч о самој производњи, дистрибуцији или снабдевању на територији АП Војводине. На питање новинара о могућности наплате по утрошку, покрајински секретар Грбић је навео значај који би имала образовање становништва на тему спровођења мера енергетске ефикасности, као што су замена прозора, врата или изолација кровова зграда. Реч је о томе, како је указао Грбић,  да често корисник који пређе на директно плаћање по утрошку нема очекиване  користи, то јест мањих рачуна за грејање, док не спроведе и потребне мере енергетске ефикасности. Зоран Предић, државни секретар у Министарству за рударство и енергетику навео је да у Републици Србији систем даљинског грејања егзистира у око 60 градова и општина, и незаменљив је  део српске енергетике. „Министарство за рударство и енергетику је ову област кроз законску регулативу значајно уредило, како кроз законе о енергетици, тако и кроз одређене подзаконске акте, а паралелно с тим спроводи се и значајан инвестициони циклус у топланама широм Србије преко повољних међународних кредита, донација и бесповратних подстицаја. За разлику од пре пет, шест година, сада многе топлане остварују позитивно пословање и то је енергетски сектор са најмање проблема“, изнео је Предић. Он је навео да је данашњи сусрет са представницима локалних самоуправа и топлана са територије АП Војводине, треба да обезбеди још бољу сарадњу у наредном периоду. Како је Предић истакао, жеља Министарства да укаже на права и обавезе локалних самоуправа, које им  Закон у енергетици омогућава на плану уређивања ове области, како би се овај сектор додатно унапредио и крајњи купци били што задовољнији.  

Ostavite odgovor