САВА ЋЕ РАСТИ, АЛИ СЕ НЕ ОЧЕКУЈУ ПРОБЛЕМИ КАО ПРЕ ПЕТ ГОДИНА

У складу са прогнозираном појавом циклона који доноси повећану количину падавина, у наредних неколико дана издато је обавештење свим надлежним службама ЈВП „Воде Војводине“, али и водопривредним  предузећима у Војводини. Механизација, алат и потребни материјал су спремни и у случају потребе може се брзо реаговати. Најављене падавине највише ће утицати на пораст водостаја Саве, али је ситуација повољнија него пре пет година. Пре свега водостај је много нижи него пред циклон 2014. године. На Сави код Сремске Митровице јутрос је измерено 426 центиметра, а редовна одбрана се проглашава када водостај достигне 650 центиметара. Напомињемо да је од рекордних водостаја 2014. године на одбрамбеним линијама на Сави  много тога урађено и да је брањено подручје безбедније. РХМЗ најављује и пораст водостаја на Тиси, али се ту не очекује значајнији пораст. Проблеми се не очекују ни на Дунаву, а редовна одбрана од поплава и даље се спроводи на 62 километра Тамиша.