СИГУРНА ЖЕНСКА КУЋА ОБЕЛЕЖИЛА 15 ГОДИНА РАДА

Конференцијом „Прекини тишину“, данас је обележено 15 година рада и постојања Сигурне женске куће Центра за социјални рад. На Конференцији, одржаној у Скупштини Града Новог Сада, у присуству стручњака из области социјалне заштите, представника полиције, тужилаштва, покрајине и града, презентоване су активности и резултати Сигурне женске куће од оснивања. Председница новосадског парламента MSc Јелена Маринковић Радомировић, у обраћању пристунима, истакла је да је рад на подизању свести шире јавности о неком проблему увек дуг и мукотрпан посао, али је он, „захваљујући свима онима који су на томе радили, како у оквиру професионалних и стручних тимова, тако и у оквиру бројних организација цивилног друштва, постао део наше свакодневице и једини прави пут ка општем напретку нашег друштва“. – Иако само постојање Сигурне женске куће подразумева и постојање озбиљног проблема у друштву, који је присутан у читавом свету, треба рећи да се степен развоја једног друштва мери и по томе на који начин се оно, кроз стратешка и институционална решења, бори за пуно остваривање права свих његових чланова, а пре свега оних најрањивих категорија. У нашој земљи су прва истраживања о распрострањености и карактеристикама насиља над женама спроводиле организације цивилног друштва. Добијени резултати упућивали су на закључак да друштвени ресурси у вези са заштитом од породичног насиља нису били довољно развијени, али и да су жене мало и недовољно користиле и оне механизме које су имале на располагању, обесхрабрене чињеницом да се породично насиље толерише – подсетила је председница новосадског парламента. Она је додала да је поносна што је Нови Сад веома рано препознао значај рада на решавању ових проблема и што је у бројним областима, као што су родна равноправност, подстицање женског предузетништва, мере борбе за повећање наталитета, социјална заштита деце и омладине и друго, показао спремност да се храбро и истрајно стави на страну најугроженији друштвених група и пружи максималну могућу помоћ. Представљајући резултате рада Сигурне женске куће, руководитељка ове установе др Нада Падејски Шекеровић казала је да се у протеклих 15 година овој установи обратило око 11.000 особа обратило за помоћ, жене и деца која су трпела насиље у породици. – Годишње, Сигурна женска кућа збрине 110 корисника, 50 жена и 60-оро деце. Такође, велики број жена се и телефоном обратило за помоћ у процесу доношења одлуке да из насиља изађе – поручила је др Падејски Шекеровић. Она је додала да када се сагледа протеклих 15 година, можемо се рећи да је дошло до значајног помака примене законодавног оквира у циљу заштите жртава насиља у породици, да је дошло до побољшања мултисекториске сарадње и примене других закона који су донети у нашој земљи, а у циљу заштите жртава. – Подручја на која би могли да положимо пажљу у наредном периоду су оспособљавање жена да остану на тржишту рада, као и становање уз подршку, након што жене напусте Сигурну женску кућу – објаснила је др Падејски Шекеровић. Она се захвалила локалним, покрајинским и републичким установама и институцијама, као и донаторима са којима Сигурна женска кућа сарађује, истичући да на локалном нивоу ова установа има снажну подршку градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића. О значају мултисекторске сарадње у заштити жртава насиља говорили су руководитељка Групе за сузбијање малолетничке делинквенције и насиља у породици ПУ у Новом Саду Далиборка Војводић Томовић и заменик тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду Слободан Јосимовић.