ŠKOLSKI PRIBOR ZA ROMSKU DECU – ŠKOLAKO PRIBOR PALA RROMANE ČHAVORRA

Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica i pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, podelili su preko 200. paketa školskog pribora u 11. osnovnih škola deci romske nacionalnosti sa teritorije Opštine Bačka Palanka. Ovo samo jedna u nizu akcija koje organizuje Opština Bačka Palanka, a podela školskog pribora realizovana je u okviru Lokalnog akcionog plana za podršku Romima Opštine Bačka Palanka. Za vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić   ŠKOLAKO PRIBOR PALA RROMANE ČHAVORRA Presedniko pe opština Bačka Palanka o Branislav Šušnica thaj pokrajinsko poslanica Jelena jovanović, uladine prdal 200. paketujra školake priborosko ande 11. fundoske škole e rromane čhavorrenđe katar e teritorija opštinaki Bačko Palanka. Kaja si jekh katar but e akcije savi ćerel e opština Bačko Palanka, a o ulavipe školake pribirosko si ando trujalipe Lokalne akcione planosko palo inćaripe e Rromengo ande Opština Bačko Palanka.   Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić